Collegereeksen | Andragologie

Capita Selecta: De toekomst van het
Sociale Domein en de Sociale Zekerheid

 

Voor de tweede keer op rij organiseert de Kring Andragologie colleges met topexperts om de kennis van de actuele ontwikkelingen aan te scherpen en de verbanden te doorzien met betrekking tot de toekomst van het sociale domein en de Sociale Zekerheid.

Deze colleges Capita Selecta zijn bedoeld voor:
- Docenten en onderzoekers Hogescholen en W.O.;
- Professionals, leidinggevenden en bestuurders in zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven
   en politiek
- Transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeenten;
- Master en excellence studenten maatschappij en gedragswetenschappen.

U kunt zich per college inschrijven maar natuurlijk ook de hele reeks volgen!
Certificaat van deelname wordt uitgereikt na deelname aan minimaal 4 van de 5 colleges.

Voor inschrijving klik op  aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: dinsdag 23 mei 2017
Tijden: 18.30 uur: inloop met koffie/thee. College: 19.00 - 21.15 uur
Kosten: € 60 per persoon
Korting: Leden Kring Andragologie/AUV € 50
Studenten/leden studiever. FMG (beperkt plek) € 30
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus / Zaal REC-J/K B.25
Valckenierstraat 65-67, 1018 XE Amsterdam

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.