Collegereeksen | Andragologie

Woede als werkveld

Werken aan woede. Er is in deze tijd sprake van een woede-ontremming op alle niveaus: politieke woede, woede over veranderingen in organisaties en de kleine woede van mens tot mens. We worden met een escalerende woede en onvrede geconfronteerd als burger, als professional en als privépersoon. Dit programma laat zien dat die processen verwantschap vertonen en dat een beter begrip op het ene niveau je verder kan helpen op een ander niveau.

Kortom: ER IS WERK AAN DE WOEDE.

Voor inschrijving klik op  aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: woensdag 30 augustus, donderdag 31 augustus, vrijdag 1 september 2017
Tijden: 10:00 - 17:30 uur
Kosten: € 490,- per persoon
Korting: Korting 6% bij meerdere deelnemers uit één familie, bedrijf of instelling. € 455,- voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging, GAN en BPSW. Er zijn enkele plaatsen voor HBO- en WO-studenten gereserveerd voor een speciaal tarief.
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, zaal wordt nog bekend gemaakt.
Docent: Nico Koning i.s.m. Micha de Winter, Hans Achterhuis en Martin Hetebrij.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.