Collegereeksen | Andragologie

De kracht van sociaal werk


U bent:
• opgeleid aan een sociaal agogische beroepsopleiding / opleiding hogere sociale studies;
• werkzaam als sociaal werker in bijvoorbeeld jeugdzorg, wijkteam, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, sector werk en inkomen;
• uitvoerend of beleidsmatig werkzaam in de sectoren zorg, welzijn en educatie;
• betrokken bij ingrijpende veranderingen, bijvoorbeeld de decentralisaties;
• als student of docent verbonden aan een (bachelor of master) opleiding hogere sociale studies.

U wilt:
• zich verdiepen in de grondslagen van sociaal werk;
• op de hoogte zijn van nieuwe benaderingen en theorieën over sociaal werk en veranderkunde;
• effectief bijgepraat worden over de impact van beleidsmatige en organisatorische veranderingen op uw werk;
• vormgeven aan uw verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Dan vormen de colleges in de reeks 'de kracht van sociaal werk' een unieke mogelijkheid en uitdaging om nieuwe kennis en ervaring op te doen.

Voor inschrijving klik op aanmelden.

Bekijk de programmafolder

Data: dinsdagen 8 en 29 mei
Tijden: 16.30-20.00 uur
Kosten: € 110,- per college
€ 50,- per college voor studenten (beperkt aantal plaatsen}
prijzen zijn inclusief maaltijd(en)
Korting: Geldt voor leden AUV, begunstigers van de Kring Andragologie, leden van BPSW, LVSC, geregistreerden bij Registerplein en studenten (beperkt aantal plaatsen)
Zie programmafolder!
Locatie: UvA Roeterseilandcampus, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam.
Lokaal wordt nog bekend gemaakt.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.