Collegereeksen | Andragologie

Zelfregie voor organisaties in transitie UITGESTELD naar 2019


Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs opereren anno nu in een complexe en onzekere wereld vol transities. De taken verzwaren en de middelen worden schaarser. Hoe kunnen professionals en managers in deze context met bezieling hun maatschappelijke opdracht realiseren

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam helpt professionals en managers een passend antwoord te vinden op deze en andere dynamische ontwikkelingen. 

Deze masterclass van acht bijeenkomsten is bedoeld voor professionals en leidinggevenden van organisaties in zorg, welzijn en onderwijs en voor beleidsmedewerker, managers en wethouders van gemeentes.   

Kernvraag deze masterclass
Hoe krijgen en behouden wij als organisatie zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare maatschappelijke context? 

Voor inschrijving klik op aanmelden.

Bekijk de programmafolder

Data: vrijdagen: 7 en 21 september, 5 en 19 oktober, 9 en 23 november, 7 december 2018, 11 januari 2019
Tijden: 10.00 - 14.30 uur
Kosten: € 1175,- per persoon, inclusief Gerard Donkers' boek Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP Publicaties 2015, winkelprijs € 39,50)
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus (goed bereikbaar met openbaar vervoer); adres en zaal worden later bekendgemaakt
Docent: Gerard Donkers

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.