Collegereeksen | Andragologie

Capita Selecta Sociaal Domein

 

Voor de derde keer op rij organiseert de Kring Andragologie colleges met topexperts om de kennis van de actuele ontwikkelingen aan te scherpen en de verbanden te doorzien met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de Sociale Zekerheid.

De colleges Capita Selecta Sociaal Domein zijn bedoeld voor:

✓  professionals, leidinggevenden en bestuurders in zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven
      en politiek;
✓  docenten en onderzoekers van Hogescholen en Universiteiten;
✓  transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeenten;
✓  master en excellence studenten maatschappij- en gedragswetenschappen;
✓  andere belangstellenden.

Voor inschrijven klik op aanmelden.

U kunt zich per college inschrijven maar natuurlijk ook de hele reeks volgen!
Certificaat van deelname is mogelijk bij het volgen van minimaal 4 van de 5 colleges.

Bekijk de programmafolder

Data: Dinsdagavonden 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november 2018
Tijden: 18.30 uur: inloop met koffie/thee.
19.00 - 21.15 uur: college
Kosten: € 60 per college
€ 250 voor vijf colleges
Korting: Per college:
€ 50 leden Kring Andragologie/ AUV en
€ 30 studenten/leden studieverenigingen FMG (beperkt plaats)
Vijf colleges:
€ 200 leden Kring Andragologie/AUV en
€ 125 studenten/leden studieverenigingen FMG (beperkt plaats)
Locatie: UvA, Roeterseilandcomplex, lokaal REC-A 2.07, Nieuwe Achtergracht 166,
1018 WV Amsterdam
Let op! Op 9 oktober: lokaal REC-B 3.08 (ingang REC-D), Nieuwe Achtergracht 127, 1018 WS Amsterdam

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.