Collegereeksen | Andragologie

Gemeenten met Zelfregie in Transitie

 

In het sociale domein werken gemeenten en de organisaties in zorg, welzijn en onderwijs anno nu in een complexe en onzekere wereld waarin de 3 D transformaties centraal staan. De taken van de sociale en educatieve professionals verzwaren en de middelen worden schaarser. Hoe kunnen wethouders en managers, professionals en beleidsmedewerkers, in deze context met bezieling hun maatschappelijke opdracht realiseren?
De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam helpt bestuurders, managers en sociale professionals een passend antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Masterclass
Deze masterclass is geschikt als in company training voor gemeenten die bezig zijn en zich verder willen verdiepen in verander- en transformatievragen binnen het sociaal domein. De masterclass van acht bijeenkomsten en zelfstudie richt zich speciaal op de transitie van zorg en welzijn naar de gemeenten en de transformatie van het sociaal domein. Uit evaluatie van eerdere in company trainingen bleek dat een gezamenlijke verdieping op enkele thema’s zorgdraagt voor een doorwerking binnen de gehele organisatie.

Kernvraag van deze masterclass
Hoe krijgen en behouden wij als deelnemer/ organisatie zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare maatschappelijke context?

Contact:
U kunt uw belangstelling laten blijken door te mailen naar het secretariaat van de Kring Andragologie via andragologie@uva.nl t.a.v. mevr. Nelly Labrie MSc.
Desgewenst maken wij een afspraak ter plekke om de masterclass toe te lichten en uw belangstelling te bespreken.

Bekijk de programmafolder

Data: Vrijdagen, data in overleg met gemeente vast te stellen
Tijden: 9.00 - 13.30 uur
Kosten: Bij 15 deelnemers bedragen kosten voor organisatie € 14.700,- incl. BTW, incl. Gerard Donkers’ boek Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP Publicaties 2015, winkelprijs € 39,50)
Locatie: De bijeenkomsten worden als regel in de gemeente zelf gehouden
Docent: Nelly Labrie en Vincent Fafieanie

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.