Evenementen | Andragologie

Conferentie en afscheidsrede

De aanleiding voor deze conferentie is het afscheid van Harry Kunneman als hoog leraar aan de Universiteit voor Humanistiek.
De inhoud ervan wijst niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst: de conferentie brengt een groot aantal denkers en doeners bij elkaar die verwantschap voelen met centrale thema's uit zijn onderzoek en onderwijs, zoals kritisch humanisme, normatieve professionalisering, modus drie kennis en het ontwikkelen van moreel kapitaal in organisaties.

Het boek Amor Complexitatis, met gebundelde artikelen van Harry Kunneman (400 p.), verschijnt op de dag van de conferentie en wordt tijdens het ochtendprogramma aan de deelnemers uitgereikt.

 

 

De dag wordt afgesloten met de openbare afscheidsrede van Harry Kunneman, getiteld Radicaal humanisme, gevolgd door een receptie. 

Voor inschrijving klik op aanmelden

Bekijk de programmafolder

Tijden: 09:30 - 17:00 uur met receptie ter afsluiting
Kosten: € 87,50 incl. het boek Amor Complexitatis, met gebundelde artiklen van Harry Kunneman
Korting: € 50 voor studenten incl. vorenvermeld boek
Locatie: UCK, domplein 4 te Utrecht

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.