Evenementen | Andragologie

GAN bijeenkomst

Op donderdag 7 december 2017 organiseert het GAN een bijzondere bijeenkomst over dilemma's en kansen in het werk van maatschappelijk begeleider / contactpersoon van statushouders (ex-vluchtelingen).
De avond wordt ingeleid door andragoog Rob Molijn, zelf maatschappelijk begeleider. Enkele statushouders zijn aanwezig. Ook aan hen kunnen na de pauze vragen worden gesteld over hun leven in Nederland.

U kunt zich opgeven via  gan.groningen@gmail.com .

Bekijk de programmafolder

Kosten: € 5,00
Korting: Gratis voor leden GAN en Kring Andragologie
Locatie: Zaal B.0136 (Gadourekzaal)
Ingang Grote Rozenstraat 31 te Groningen.

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " te negeren.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.