Evenementen | Andragologie

Ledenvergadering

Kring Andragologie organiseert een ledenvergadering. Het bestuur zal verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en zijn plannen en ambities voorleggen. Ook is er een boeiende inhoudelijke bijdrage door dr. Rob van Es, universitair docent Organisatiefilosofie.

De ledenvergadering zal plaatsvinden van 13.00 tot 14.30 uur.
Na de pauze is er het inhoudelijk gedeelte dat duurt van 15.00 tot 16.30 uur.
Daarna is er een nazit met een drankje en een hapje.
De agenda van de vergadering omvat (onder meer) de volgende punten: verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag van 2017, het gevoerde en te voeren bestuursbeleid, de samenstelling van het bestuur en de financiën.

Dr. Rob van Es, universitair docent Organisatiefilosofie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van Universiteit van Amsterdam, zelfstandig consultant in de cultuur, ethiek en politiek van organiseren, en lid van de Kring Andragologie, verzorgt na de ledenvergadering een inleiding met als titel: 'Veranderwetenschap. Nieuwe positionering van de andragologie'. Deze inleiding wordt gevolgd door in discussie.

Voor inschrijving klik op aanmelden.

De vergaderstukken en een introductie op de bijdrage van Rob van Es ontvangt u bij aanmelding uiterlijk een week tevoren.

Data: 24 maart 2018
Tijden: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Eggertzaal in restaurant 't Nieuwe Kafé, Eggertstraat 8 (feitelijk op de Dam)

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.