Evenementen | Andragologie

Inspiratiesessie Denken in Organisaties

Veel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het dogmatische geloof in marktwerking, vraag en aanbod en winstdenken en een amorele groei om de groei zorgen ervoor dat bedrijven krakend tot stilstand komen. De leefomgeving van toekomstige generaties loopt daarbij onherstelbare schade op. Het is hoog tijd om anders na te denken over samenwerken, duurzame ontwikkeling en rijkdom. Maar hoe dan? We grijpen terug op de belangrijkste inzichten uit de Verlichtingsfilosofie en passen die toe op de vraagstukken van de 21ste eeuw. Daardoor ontstaat er ruimte voor innovatie, vernieuwing en duurzame verandering. We delen een inspirerende routekaart waarmee we de deelnemer nieuwe inzichten willen bieden om naar de toekomst van organisaties te kijken. We moedigen aan om zelfstandig en kritisch te durven denken, met meer aandacht voor altruïsme, empathie en duurzaamheid als drijfveren voor het menselijk handelen.

Voor inschrijving klik op aanmelden.

Bekijk de programmafolder

Data: maandag 9 april 2018
Tijden: 16.00 tot 20.00 uur
Kosten: € 125,00 (inclusief eenvoudige catering)
Deelnemers aan deze inspiratiesessie ontvangen tevens het boek
Denken in Organisaties, Pleidooi voor een nieuwe Verlichting (250 pagina’s)
Korting: AAGS alumni betalen € 75,00
Leden AUV betalen € 100,00
Locatie: UvA, Potgieterzaal (C0.01) Singel 425, Amsterdam
Docent: Tjip de Jong en Joseph Kessels

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.