Evenementen | Andragologie

De participatiesamenleving: een morele kosten-batenanalyse

De Kring van Amsterdamse Sociologen organiseert samen met de Kring Andragologie een lezing van Margo Trappenburg over de participatiesamenleving.  

MargoTrappenburg gaat in op actuele en prangende thema's en maakt de balans op. Wat is beter en voor wie? 


  • Zelf zorgen voor kwetsbare familieleden, buren en buurtbewoners met een psychiatrische aandoening of beginnende dementie.
  • Mensen met arbeidsbeperkingen opnemen in reguliere organisaties met gewone bazen en collega’s zonder beperkingen.
  • Geen verzorgingshuizen meer.
  • Zo min mogelijk grootschalige instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Zo min mogelijk kinderen naar het speciaal onderwijs.
  • De participatiesamenleving is een inclusieve samenleving, gebaseerd op actieve solidariteit.
  • De verzorgingsstaat was een samenleving met veel professionele zorg en gespecialiseerde organisaties, gebaseerd op passieve solidariteit; via het belasting- en premiebiljet.


Margo J. Trappenburg is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 

Voor inschrijving klik op aanmelden.

Data: dinsdag 27 maart 2018
Tijden: 19.30 - 21.00 uur
Kosten: Geen
Locatie: Roeterseiland, gebouw M - REC M1.02, Plantage Muidergracht 12, Amsterdam

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.