Evenementen | Andragologie

GAN bijeenkomst

Alicia
 
GAN organiseert een bijzondere bijeenkomst, waarin voormalig directeur jeugdzorg Henk Reimert met ons in dialoog gaat over het thema: "Wat doet het met een kind om op te groeien onder de vleugels van Jeugdzorg?" Delen van de film Alicia worden getoond. Henk Reimert was mede-initiator van de indringende film, en directeur van de instelling waar Alicia aan het begin van de film als klein meisje woonde.
 
Voor inschrijven klik op aanmelden

Bekijk de programmafolder

Data: 14 juni 2018
Tijden: 19.00-19.30 Inloop met koffie / thee
19.30-20.30 Inleiding Henk Reimert
20.30-21.30 Debat en gedachtewisseling met de zaal
21.30 - ... Borrel in café De Minnaar
Kosten: GAN-leden en leden AUV gratis; anderen € 5,- (incl. koffie of thee)
Locatie: Zaal B.0136 (Gadourekzaal)
Ingang Grote Rozenstraat 31 te Groningen

Gaarne onderstaande (standaard) opmerking "Belangrijk om te lezen ... " als niet van toepassing te beschouwen.

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.