Evenementen | Andragologie

Studiedag De Toekomst van het Platteland

In Nederland bestaat 74% uit platteland met ruim 5 miljoen inwoners. Die regio’s omvatten circa 30% van de totale bevolking van ons land (SCP 2017). Na een aantal moeilijke jaren met hoge werkloosheid trekt de Nederlandse economie sterk aan. Dit geldt in mindere mate voor het platteland en de ‘krimpgebieden’. De Sociaal-Economische Raad heeft aangegeven dat met name de transitie naar duurzame energie landelijk veel banen kan opleveren. Er zijn tevens grote veranderingen in de zorg en de bouw op komst. Hierbij zullen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en een groeiend aantal ouderen zich moeten gaan instellen op snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in de productie- en zorgtechnologie. Op deze studiedag komt aan de orde hoe mbo- en hbo-instellingen zich voorbereiden. Tevens ligt hier een vraag aan instellingen voor volwasseneneducatie, Bildung en opbouwwerk, hoe zij bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen voor een vitaal en actief platteland.

Dit vraagt van het platteland:

- Innovatieve scholing en projecten in het middelbaar en hoger beroeps- en het wetenschappelijk
   onderwijs.
- Een passend aanbod van modules en trajecten van leven lang leren.
- Bevordering van actieve zelf-organiserende groepen (gasvrije aansluitingen, wind- en/of
   zonne-energie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, …).

Voor inschrijven klik op aanmelden.

Bekijk de programmafolder

Data: 21 november 2018
Tijden: 09.30 - 16.10 uur met aansluitend een borrel
Kosten: Deelnemers namens een organisatie/instelling/bedrijf/overheid: € 90
Individuele deelnemers: € 60
Studenten: gratis (slechts 20 plaatsen beschikbaar)
Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Groenewoudseweg 1, 6524 TM Nijmegen (goede bereikbaarheid openbaar vervoer & parkeergelegenheid)

Aanmeldformulier:

 
 
 
 
 
 
 
Extra rubriek in te vullen voor "De kracht voor Social Work":

Belangrijk om te lezen voor u zich aanmeldt

Voor alle collegereeksen geldt dat men pas definitief is ingeschreven indien het collegegeld van te voren is bijgeschreven op rekeningnummer NL 47 INGB 0005 683 762 van Kring Andragologie o.v.v. de collegereeks en de naam van de deelnemer(s).

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw betaling 14 dagen voor de start terugontvangen, onder inhouding van € 20 administratiekosten. Daarna is restitutie niet mogelijk. U kunt wel een vervanger in uw plaats sturen wanneer u (ook incidenteel) verhinderd bent.

Dezelfde voorwaarden gelden voor evenementen, tenzij anders wordt aangegeven in de aankondiging, bijv. betaling bij aanvang.