Collegereeksen | Andragologie

Masterclassreeks Ontwikkelen van eigenaarschap in organisaties

 
De Kring Andragologie richt zich met deze masterclasses op professionals die de ontwikkeling van eigenaarschap willen stimuleren in een complexe, steeds wijzigende context. Zij leren hierover reflecteren vanuit een andragogische grondhouding, onderzoek te doen en nieuwe werkvormen uit te proberen.
Leidinggevenden en bestuurders verwachten meer dan vroeger initiatief, resultaatverantwoordelijkheid en zelfregie van medewerkers in het organiseren van het eigen werk en zitten met vragen hoe dit te realiseren. Wat houdt de ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers in en hoe kunnen leidinggevenden, opleiders en begeleiders deze ontwikkeling faciliteren en ondersteunen? Hoe de fricties die onvermijdelijk aanwezig zijn in dergelijke situaties in goede banen te leiden?
De masterclass van zes bijeenkomsten (en één intervisiebijeenkomst) is bedoeld voor bestuurders, verandermanagers, teammanagers, teamcoaches, HR-stafmedewerkers, opleiders, trainers en docenten in een (kleine of grotere) organisatie binnen het sociale domein.
 
Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.