Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Leiderschap in Veranderingsprocessen

Deze masterclass gaat in op de vraag wat passend leiderschap is bij wat voor organisatieveranderingen. Hoe herken je een leider die op het juiste moment op de juiste plaats is? Past de stijl van leidinggeven (nog) bij de veranderingen in jouw organisatie? Wat betekent dit voor jou, voor de organisatie, voor de veranderingen? In deze masterclass gaan we samen lerend, samenwerkend deze vragen beantwoorden.
Organisaties en gemeenschappen verkeren op gezette tijden in een veranderingsproces, sommige zelfs permanent. Dat vraagt veel van medewerkers én leidinggevenden. Het vraagt vooral ook om het juiste leiderschap bij al die veranderingen.
Passend leiderschap is van cruciaal belang voor
succes, dat leren ons de veranderwetenschap en de leiderschapskunde. Soms is er een charismatische leider nodig, dan weer gespreid leiderschap of juist helemaal geen leiderschap. Laat medewerkers zelf de nodige veranderingen tot stand brengen, zegt men dan. Maar zelfsturing is niet in alle situaties toepasbaar. Er is geen one-size-fits-all leiderschap in veranderingsprocessen.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.