Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Introductie Maatschappelijke Complexiteit

Drie inleidende bijeenkomsten: oktober - november 2019

Het is moeilijk adequaat beleid te maken ten aanzien van maatschappelijke complexe problemen zoals terrorisme, klimaatverandering, vluchtelingen, energietransitie, gezondheidszorg en jeugdzorg. Voor deze interdisciplinaire problemen is een multidisciplinaire benadering nodig van experts uit verschillende vakgebieden en van actoren betrokken bij het probleem.

De Kring Andragologie richt zich met deze inleidende masterclass op professionals die te maken hebben met complexe maatschappelijke problemen. Deze problemen kunnen efficiënter, transparanter en beter worden opgelost met behulp van de kennis van het vakgebied Methodologie van Complexe Maatschappelijke Problemen. In drie bijeenkomsten vanaf 9 oktober tot en met 11 november wordt dat de deelnemers aan deze inleidende cursus duidelijk gemaakt.

Docenten

Deze inleidende serie wordt verzorgd door prof. dr. Dorien DeTombe en dr. Cor van Dijkum.

Dorien DeTombe is de grondlegger van het vakgebied Methodologie van Maatschappelijke Complexiteit.  Cor van Dijkum studeerde naast Andragologie Wis- en Natuurkunde.

Deelnemers ontvangen een waardevol certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.