Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Maatschappelijke Complexiteit


Collegereeks tot nader order opgeschort


Het is moeilijk adequaat beleid te maken ten aanzien van maatschappelijke complexe problemen zoals terrorisme, klimaatverandering, vluchtelingen, energietransitie, gezondheidszorg en jeugdzorg. Voor deze interdisciplinaire problemen is een multidisciplinaire benadering nodig van experts uit verschillende vakgebieden en van actoren betrokken bij het probleem.

De Kring Andragologie richt zich met deze inleidende masterclass op professionals die te maken hebben met complexe maatschappelijke problemen. Deze problemen kunnen efficiënter, transparanter en beter worden opgelost met behulp van de kennis van het vakgebied Methodologie van Complexe Maatschappelijke Problemen. In 10 bijeenkomsten vanaf 8 januatri 2020 tot 27 mei 2020 wordt dat de deelnemers aan deze verdiepende cursus geleerd hoe zij deze complexe maatschappelijke problemen kunnen analyseren, begrijpen en aanpakken.

Na afloop van de masterclass bent u beter in staat:
- Inzicht te verkrijgen in de hantering van complexe maatschappelijke problemen;
- Uw kennis over de theoretische onderbouwing te vergroten;
- Probleemsituaties in de praktijk uit te werken.
Kortom, u leert vragen te beantwoorden als:

Wat is een complex maatschappelijk probleem? Waarom moeten de problemen op een multidisciplinaire wijze worden aangepakt met meerdere actoren? Wat zijn de kennis-, machts- en emotieaspecten van een complex probleem? Hoe kunt u die problemen systematisch in kaart brengen? Hoe kan computersimulatie u daarbij helpen? Hoe kunt u zelf zo’n probleem in de praktijk aanpakken? Hoe kunt u deze kennis overbrengen naar uw collega’s?

Docenten
Deze verdiepende serie wordt verzorgd door prof. dr. Dorien DeTombe en dr. Cor van Dijkum.
Dorien DeTombe is de grondlegger van het vakgebied Methodologie van Maatschappelijke Complexiteit.  Cor van Dijkum studeerde naast Andragologie Wis- en Natuurkunde.
 

Deelnemers ontvangen een waardevol certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Op deze pagina kunt u te zijner tijd meer informatie vinden en zich aanmelden.