Collegereeksen | Andragologie

Cursus Normatieve professionaliteit & moreel beraad in de veranderende verzorgingsstaat

 

DE CURSUS IN HET KORT
Deze cursus biedt sociale professionals, die met normatieve / ethische vragen en dilemma's worden geconfronteerd in hun beroepspraktijk, denkgereedschap en een aantal vaardigheden om met dergelijke vragen reflectief beter en praktisch adequater om te kunnen gaan binnen hun praktijken. Met als sprekers drs. Marc Hoijtink, dr. Mariël Kanne en dr. Marcel Spierts. De cursusbegeleiding ligt in handen van: drs. Henk van den Brink (cursusleider & red.), Kitty Felix en drs. Dick de Korte.

VOOR WIE?
De cursus is bedoeld voor direct betrokken professionals binnen het sociaal domein:
• sociaal werkers (met name werkzaam in sociale wijkteams);
• beleidsmedewerkers bij Gemeenten (Wmo);
• docenten in het hoger onderwijs (HBO of WO Sociale Studies);
• geïnteresseerden bij sociale vraagstukken en morele kwesties.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.