Collegereeksen | Andragologie

Sociaal domein en creativiteit

Hoe belangrijk is creativiteit voor het sociaal domein? In hoeverre werken professionals, beleidsmakers, leidinggevenden en docenten die bij het sociaal domein betrokken zijn, al op creatieve wijze? En hoe kunnen creatieve denkwijzen en samenwerking met creatieve partijen deze potentie versterken?
Goed beleid en goede oplossingen voor vraagstukken in het sociaal domein moeten aan steeds meer voorwaarden voldoen. Goede oplossingen zijn 'domeinoverstijgend', 'efficiënt', 'duurzaam', 'buurtgericht', 'cliëntgericht' en meer. Hoe kunnen we tot dit soort super oplossingen komen? In deze reeks verkennen we hoe creatieve denkprocessen en creatieve samenwerking bij kunnen dragen aan deze nieuw soort oplossingen voor het sociaal domein.

Voor wie?
•Je bent een professional, beleidsmaker, leidinggevende of docent en vanuit jouw werk
   betrokken bij het sociaal domein
•Je wilt nieuwe en andersoortige kennis opdoen over actuele sociale thema’s
•Je hebt een concreet sociaal vraagstuk waar je een originele invalshoek voor zoekt

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.