Collegereeksen | Andragologie

Maatschappelijke Complexiteit

Covid-19, terrorisme, klimaatverandering, vluchtelingen, jeugdzorg, energie-transitie.
U las en leest hier dagelijks over in de kranten.

 

Deze complexe maatschappelijke problemen gaan ons allen ter harte. Maar hoe maak je politiek beleid over deze grensoverschrijdende problemen? Hoe verander je hier iets aan? Deze problemen kunnen efficiënter, transparanter en beter worden opgelost met behulp van de kennis van het vakgebied Methodologie van Complexe Maatschappelijke Problemen.

De cursus is bedoeld voor:
Maatschappij- en gedragswetenschappers, in het bijzonder sociale wetenschappers als andragologen, politicologen, sociologen; economen, bedrijfskundigen.
Professionals in de praktijk, beleidsmakers, managers op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke hulpverlening, landbouw, infrastructuur, onderwijs en veiligheid. De masterclass richt zich op zowel uitvoerende professionals als managers en beleidsmakers.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.