Collegereeksen | Andragologie

Naar een lokale agenda leven lang ontwikkelen

Deze leergang beoogt beleidsmedewerkers binnen gemeenten te ondersteunen die zich bezighouden met het Sociaal Domein bij het komen tot een meer integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken om daarmee tevens meer sociaal rendement te bewerkstelligen.

Aan Basismodule 1 - 'Leven lang ontwikkelen als instrument voor sociale en economisch ontwikkeling' - zijn geen kosten verbonden. Wel is aanmelden vereist.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.