Collegereeksen | Andragologie

Sociaal Domein en Creativiteit

HET THEMA 
Hoe belangrijk is creativiteit voor het sociaal domein? In hoeverre werken professionals, beleidsmakers, leidinggevenden en docenten die bij het sociaal domein betrokken zijn, al op creatieve wijze? En hoe kunnen creatieve denkwijzen en samenwerking met creatieve partijen deze potentie versterken? Goed beleid en goede oplossingen voor vraagstukken in het sociaal domein moeten aan steeds meer voorwaarden voldoen. Goede oplossingen zijn ‘domeinoverstijgend’, ‘efficiënt’, ‘duurzaam’, ‘buurtgericht’, ‘cliëntgericht’ en meer. Hoe kunnen we tot dit soort super oplossingen komen? In deze reeks verkennen we hoe creatieve denkprocessen en creatieve samenwerking bij kunnen dragen aan deze nieuw soort oplossingen voor het sociaal domein.

DE OPZET
In de colleges delen een toonaangevende onderzoeker uit het sociaal domein en een ge ngageerde kunstenaar of creatieve professional hun kennis over een specifiek thema en gaan zij met ons in gesprek over de knelpunten en kansen die zij zien voor nieuwe denkwijzen en samenwerking. Aan het eind van elk college reserveren we ook tijd waarin de deelnemers hun vraagstukken uit de praktijk aan de experts kunnen voorleggen. Aan deze collegereeks kunnen maximaal twintig mensen deelnemen om zo voldoende tijd voor ieders vraagstukken te garanderen en waar mogelijk al tot handelingsperspectieven te komen. Vanwege de grote belangstelling bij de vorige editie, bieden we de collegereeks, enigszins aangepast, nogmaals aan.

VOOR WIE 
•Je bent een professional, beleidsmaker, leidinggevende of docent en vanuit jouw werk
    betrokken bij het sociaal domein
•Je wilt nieuwe en andersoortige kennis opdoen over actuele sociale thema’s.
•Je hebt een concreet sociaal vraagstuk waar je een originele invalshoek voor zoekt. 

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.