Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Introductie Maatschappelijke Complexiteit

Achtergrond 

Het is moeilijk adequaat beleid te maken ten aanzien van maatschappelijke complexe problemen. Voor deze interdisciplinaire problemen is een multidisciplinaire benadering nodig van experts uit verschillende vakgebieden en van actoren betrokken bij het probleem. Met behulp van de kennis van het vakgebied Methodologie van Complexe Maatschappelijke Problemen kunnen deze problemen efficiënter, transparanter en beter worden opgelost. 

Doel van de masterclass introductie 

Na afloop van deze inleidende masterclass bent u beter in staat: 
- Met behulp van de Compram Methodologie inzicht te verkrijgen in complexe
   maatschappelijke problemen; 
- Complexe maatschappelijke problemen systematisch in kaart te brengen. 
- Kortom, u leert vragen te beantwoorden als: wat is een complex maatschappelijk probleem.  
   Waarom moeten de problemen op een multidisciplinaire wijze worden aangepakt
   met meerdere actoren. Wat zijn de kennis-, machts- en emotieaspecten van een
   complex probleem? Hoe kunt u zelf zo’n probleem systematisch in kaart brengen?
   Hoe kunt u deze kennis overbrengen naar uw collega’s? 

Formule van de masterclass introductie

In een eerste bijeenkomst wordt u met behulp van concrete voorbeelden ingeleid op de aanpak van het vakgebied Methodologie van Complexe Maatschappelijke Problemen
In de volgende bijeenkomst wordt in het kader van de Compram Methodologie uitgelegd wat complexiteit inhoudt in de systeemtheorie. Waarna u bij wijze van voorbeeld leert hoe u een concreet complex maatschappelijk probleem in kaart kan brengen met behulp van een systeem dynamische aanpak

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.