Collegereeksen | Andragologie

Maatschappelijke Complexiteit: politiek beleid voor veranderingsperspectief

Achtergrond van de masterclass 

Het is moeilijk adequaat beleid te maken ten aanzien van maatschappelijke complexe problemen. Voor dit soort interdisciplinaire problemen is een multidisciplinaire benadering nodig van experts uit verschillende vakgebieden en van actoren betrokken bij het probleem. Het is een kennis- en machtssituatie die veel emoties opwerpt. Prof. dr. Dorien DeTombe heeft een speciale methodologie COMPRAM (Complex Problem Handling Method) ontwikkeld om deze problemen te analyseren. Een methodologie waarbij het probleem met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden wordt geanalyseerd en vervolgens bekeken of het probleem kan worden veranderd. 

Doel van de masterclass-cursus 

Na afloop van de masterclass-cursus bent u beter in staat: 
- Met behulp van de Compram Methodologie inzicht te verkrijgen in de hantering van complexe
   maatschappelijke problemen; 
- Uw kennis over de theoretische onderbouwing te vergroten; 
- Probleemsituaties in de praktijk uit te werken. 
- Kortom, u leert vragen te beantwoorden als: wat is een complex maatschappelijk
   probleem. Waarom moeten de problemen op een multidisciplinaire wijze worden
  aangepakt met meerdere actoren. Wat zijn de kennis-, machts- en emotieaspecten
  van een complex probleem. Welke rol speelt simulatie hierbij. Hoe kunt u zelf zo’n
  probleem in de praktijk aanpakken. Hoe kunt u deze kennis overbrengen naar uw
  collega’s. 

Formule van de masterclass-cursus 

In een viertal theorie bijeenkomsten krijgt u direct de gelegenheid om een eigen complex maatschappelijk probleem in te brengen en te analyseren. 
In het tweede, praktische, gedeelte van de cursus van zes dagdelen wordt ingegaan op een hedendaags complex maatschappelijk probleem om onder meer met behulp van een simulatiemodel tot een dieper inzicht in de problematiek te komen. 
U krijgt les van de grondlegger van het vakgebied Methodologie Maatschappelijke Complexiteit prof. dr. Dorien DeTombe, die u in een aantal boeiende lessen kennis laat maken met de theorie van complexe problemen en hoe deze kunnen worden geanalyseerd en op welke wijze de politieke beleidspersonen een adequaat en efficiënt antwoord kunnen vinden voor mogelijke veranderingen. Ook uw eigen dagelijkse ervaring met complexe problemen in de organisatie komt aan bod. In het tweede gedeelte van de cursus gaat u samen met de simulatie expert dr. Cor van Dijkum en prof. dr. Dorien DeTombe een simulatiemodel maken van een complex probleem waarbij u kunt zien wat het effect van beleidsveranderingen zal zijn, voor een bepaald maatschappelijk probleem en voor uw eigen organisatieproblemen.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.