Collegereeksen | Andragologie

Lokaal educatief beleid

Er is een groeiende behoefte aan de ontwikkeling van lokaal educatief beleid waarin leer- en veranderprocessen ontwikkeld worden om tot een meer integrale en samenhangende aanpak van maatschappelijke vraagstukken te komen in nauwe samenspraak met direct betrokkenen.

 

Naast een leergang ‘Naar een lokale agenda leven lang ontwikkelen’ organiseert de Kring Andragologie in het voorjaar van 2023 een korte lezingenreeks ‘Lokaal educatief beleid’. Deze lezingenreeks is bij uitstek interessant voor lokale beleidsmedewerkers die actief betrokken zijn bij beleidsontwikkeling en -uitvoering rond educatie, inburgering, jeugdzorg, participatie of in het algemeen in het sociale domein.

Verschillende experts zijn gevraagd om hieraan hun medewerking te verlenen.
De bijeenkomsten vinden plaats bij de UvA in Amsterdam.
Zij duren ongeveer twee uur en worden gemodereerd doorJumbo Klercq, The Elephant Learning in Diversity.
De onderwerpen zijn:
 Waarom een leven lang leren
Wat is een leven lang ontwikkelen
Integraal denken en verbinden
Learning Cities              
 

De flyer kunt u hier downloaden.
Rechtstreeks inschrijven kunt u zich hier.