Collegereeksen | Andragologie

Collegereeks Veranderend Economisch Denken

Vijf avondcolleges op dinsdagavond- 26sept, 10 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov 19:00-21:00 uur. Locatie: Roeterseilandcampus

In de maatschappij en onder economen staat het dominante neoliberale marktdenken fors onder kritiek. De vraag is of zonder verdere (gedetailleerde) politieke sturing de vrije markt wel een antwoord en oplossing kan bieden voor het verduurzamen van onze wereld. Is het economisch denken niet ook aan een transitie toe? Als geheel wil de reeks een verdiepend overzicht bieden van het actuele economisch denken en debat. Een debat dat nu ook in Nederland aanzwelt in dag- en vakbladen (o.a. NRC en ESB) onder druk van de grote maatschappelijke vraagstukken.

INLEIDERS EN ONDERWERPEN

Prof. Dr. Arno Kourula over ‘Roles and Responsibilities of business in sustainability (AMS-UvA); Lector Marleen Janssen Groesbeek over ‘Duurzame groei of bewuste krimp: existentiële vragen voor economen’ (AVANS |Hogeschool); associate professor Economics of Wellbeing over De Welzijnseconomie Matrix (AISSR-UvA); Senior Fellow dr. Kees Cools RA over ‘Naar een duurzaam economisch paradigma’ (Tilburg University); inleider Clingendael over de Internationale economische aspecten vanwege nieuwe geopolitieke verhoudingen en de zorg voor mondiale voedselzekerheid (to be announced). Erik Dirksen, KAE-voorzitter en docent verbonden aan UvA Amsterdam Business School sluit af met een kritische samenvatting en is gespreksleider van de discussie.

Deze collegereeks is een coproductie van Kringen Amsterdamse Economen (KAE) en Kring Andragologie

U kun zich hier inschrijven en de flyer met het uitgebreid programma downloaden.