Collegereeksen | Andragologie

Kwaliteit van de professsional


3e college in de reeks: Kwaliteit van de professional in het sociale domein:
(de)professionalisering bij de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Van de professional in het sociale domein wordt veel gevraagd bij de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Zo wordt hij geconfronteerd met twee vormen van deprofessionalisering. Enerzijds zal een deel van zijn werk worden overgenomen door mantelzorgers, buurvrouwen, voetbalcoaches en vrijwilligers: de eerste vorm van deprofessionalisering. Anderzijds wordt hij geacht integraal hulp te verlenen, generalist te zijn; een ontwikkeling die haaks staat op de jarenlange trend naar gespecialiseerde methoden van hulpverlening: dit is de tweede vorm.
In haar college bespreekt Margo Trappenburg de vraag hoe professionals moeten aankijken tegen deze twee vormen van deprofessionalisering.

Spreker: prof. dr. Margo Trappenburg

Voor inschrijving klik op aanmelden