Collegereeksen | Andragologie

De Kracht van Social Work

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam beoogt met deze collegereeks bij te dragen aan een diepgaande reflectie op de maatschappelijke, theoretische en normatief ethische grondslagen van het sociaal werk en zodoende te helpen het sociaal werk te versterken voor de nabije toekomst.
Sociaal werk heeft vanaf het begin van de 20e eeuw een rijke traditie opgebouwd in Nederland: in benaderingswijzen en methodieken, als professie en in maatschappelijke betekenis. Vanaf haar ontstaan wordt de kracht van sociaal werk bepaald door het maatschappelijk nut dat zij heeft en dat op haar beurt is geënt op methodische kwaliteit, theoretische onderbouwing en maatschappelijk-ethische verantwoording. Met alle veranderingen in de samenleving en in het sociaal werk zélf is het zinvol om de theorie en de praktijk van het sociaal werk grondig tegen het licht te houden. 

Kies uw colleges.
De collegereeks bestaat uit tien colleges. U tekent in voor minimaal drie colleges van de reeks en stelt zo uw eigen pakket samen. Het is mogelijk meer dan drie colleges te volgen. Voor elk volgend college betaalt u een extra bedrag. Wanneer u alle tien de colleges volgt ontvangt u 10% korting.

Voor inschrijving klik op aanmelden