Collegereeksen | Andragologie

Immigratie en Integratie

 

Zeven filosofische colleges over grenzen, migranten, vluchtelingen, integratie, polarisatie, botsende beschavingen, culturele identiteit en meer.

Een collegereeks voor iedereen die wil meedenken en/of iets nieuws wil horen over onze veranderende wereld. En iedereen die die veranderingen wil begrijpen en mogelijk enigermate beïnvloeden - als burger en/of als veranderkundige'.
In deze reeks gebruiken we het boek De kunst van het vreedzaam vechten. Dit boek is deels ontstaan uit voorgaande collegereeksen in de Kring Andragologie. We lezen en bespreken in zes colleges een aantal passages plus enkele nieuwe teksten. Voor de zevende bijeenkomst vragen we de deelnemers om een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie. Bovendien kan ieder bij elk college materiaal uit de actualiteit inbrengen, waaraan we de theoretische exercities kunnen toetsen.

Voor inschrijven klik op aanmelden