Collegereeksen | Andragologie

Woede als werkveld

Werken aan woede. Er is in deze tijd sprake van een woede-ontremming op alle niveaus: politieke woede, woede over veranderingen in organisaties en de kleine woede van mens tot mens. We worden met een escalerende woede en onvrede geconfronteerd als burger, als professional en als privépersoon. Dit programma laat zien dat die processen verwantschap vertonen en dat een beter begrip op het ene niveau je verder kan helpen op een ander niveau.

Kortom: ER IS WERK AAN DE WOEDE.

Voor inschrijving klik op  aanmelden