Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Dynamisch VerandermanagementVeranderkundigen opereren anno nu in een complexe omgeving vol transities op technologisch, cultureel, sociaal en politiek gebied. De uiterst complexe, onzekere en onvoorspelbare context vraagt om een andere manier van denken over professionaliteit en organisatieontwikkeling dan de traditionele vaak hiërarchische en bureaucratische aanpak.

We zien talrijke vernieuwende initiatieven van onderop met een toenemende gerichtheid op participatieve vormen van veranderen en op versterking van het zelfregulerend vermogen. Denk aan zelfsturende teams, agility, scrum, de Eigen Kracht Beweging, talrijke initiatieven in sociaal ondernemerschap en zelforganisaties van burgers en professionals op uiteenlopende terreinen als wonen, milieu, gezondheid, welzijn, duurzaamheid en cultuur.

In deze masterclass benaderen we deze ontwikkelingen van onderop vanuit de andragologie. 

Klik voor inschrijving op  aanmelden