Collegereeksen | Andragologie

De kracht van sociaal werk


U bent:
• opgeleid aan een sociaal agogische beroepsopleiding / opleiding hogere sociale studies;
• werkzaam als sociaal werker in bijvoorbeeld jeugdzorg, wijkteam, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, sector werk en inkomen;
• uitvoerend of beleidsmatig werkzaam in de sectoren zorg, welzijn en educatie;
• betrokken bij ingrijpende veranderingen, bijvoorbeeld de decentralisaties;
• als student of docent verbonden aan een (bachelor of master) opleiding hogere sociale studies.

U wilt:
• zich verdiepen in de grondslagen van sociaal werk;
• op de hoogte zijn van nieuwe benaderingen en theorieën over sociaal werk en veranderkunde;
• effectief bijgepraat worden over de impact van beleidsmatige en organisatorische veranderingen op uw werk;
• vormgeven aan uw verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Dan vormen de colleges in de reeks 'de kracht van sociaal werk' een unieke mogelijkheid en uitdaging om nieuwe kennis en ervaring op te doen.

Voor inschrijving klik op aanmelden.