Collegereeksen | Andragologie

Zelfregie voor organisaties in transitie UITGESTELD naar 2019


Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs opereren anno nu in een complexe en onzekere wereld vol transities. De taken verzwaren en de middelen worden schaarser. Hoe kunnen professionals en managers in deze context met bezieling hun maatschappelijke opdracht realiseren

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam helpt professionals en managers een passend antwoord te vinden op deze en andere dynamische ontwikkelingen. 

Deze masterclass van acht bijeenkomsten is bedoeld voor professionals en leidinggevenden van organisaties in zorg, welzijn en onderwijs en voor beleidsmedewerker, managers en wethouders van gemeentes.   

Kernvraag deze masterclass
Hoe krijgen en behouden wij als organisatie zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare maatschappelijke context? 

Voor inschrijving klik op aanmelden.