Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Ontwikkelen van eigenaarschap

 

Kern van deze masterclass

Leidinggevenden en bestuurders verwachten meer dan vroeger initiatief, resultaatverant- woordelijkheid en zelfregie van medewerkers in het organiseren van het eigen werk. Managers, HR-medewerkers, coaches en opleiders zitten met vragen. Hoe ontwikkeling van eigenaarschap te stimuleren in een complexe, steeds wijzigende context? Wat houdt de ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers in en hoe kunnen leidinggevenden, opleiders en begeleiders deze ontwikkeling faciliteren en ondersteunen? Hoe de fricties die onvermijdelijk aanwezig zijn in dergelijke situaties in goede banen te leiden? Deze masterclass helpt professionals om hierover onderzoek te doen en nieuwe richtlijnen van aanpak te vinden.

Voor wie?

▪  Merk je dat het verhogen van eigenaarschap bij medewerkers niet vanzelf gaat?
▪  Besef je dat eigenaarschap verhogen en de rol van coaching daarin, een reflectie vraagt
     op je aanpak?
▪  Gun je jezelf een time-out om met collega’s en experts  na te denken over het fundamentele
     organisatievraagstuk van eigenaarschap?
▪  Heb je geen tijd om relevante theorie en onderzoek te lezen alhoewel je overtuigd bent dat
     dit van belang is?
▪  Wil je leren hoe je bredere theoretische kaders kunt toepassen op je eigen praktijkveld?
▪  Hou je ervan om als leidinggevende, begeleider of opleider te leren werken vanuit een
     grondhouding die gebaseerd is op inzicht?

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.