Collegereeksen | Andragologie

Capita Selecta Sociaal Domein

 

Voor de derde keer op rij organiseert de Kring Andragologie colleges met topexperts om de kennis van de actuele ontwikkelingen aan te scherpen en de verbanden te doorzien met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de Sociale Zekerheid.

De colleges Capita Selecta Sociaal Domein zijn bedoeld voor:

✓  professionals, leidinggevenden en bestuurders in zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven
      en politiek;
✓  docenten en onderzoekers van Hogescholen en Universiteiten;
✓  transitie verantwoordelijke portefeuillehouders en managers van gemeenten;
✓  master en excellence studenten maatschappij- en gedragswetenschappen;
✓  andere belangstellenden.

Voor inschrijven klik op aanmelden.

U kunt zich per college inschrijven maar natuurlijk ook de hele reeks volgen!
Certificaat van deelname is mogelijk bij het volgen van minimaal 4 van de 5 colleges.