Collegereeksen | Andragologie

Gemeenten met Zelfregie in Transitie

 

In het sociale domein werken gemeenten en de organisaties in zorg, welzijn en onderwijs anno nu in een complexe en onzekere wereld waarin de 3 D transformaties centraal staan. De taken van de sociale en educatieve professionals verzwaren en de middelen worden schaarser. Hoe kunnen wethouders en managers, professionals en beleidsmedewerkers, in deze context met bezieling hun maatschappelijke opdracht realiseren?
De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam helpt bestuurders, managers en sociale professionals een passend antwoord te vinden op deze en andere vragen.

Masterclass
Deze masterclass is geschikt als in company training voor gemeenten die bezig zijn en zich verder willen verdiepen in verander- en transformatievragen binnen het sociaal domein. De masterclass van acht bijeenkomsten en zelfstudie richt zich speciaal op de transitie van zorg en welzijn naar de gemeenten en de transformatie van het sociaal domein. Uit evaluatie van eerdere in company trainingen bleek dat een gezamenlijke verdieping op enkele thema’s zorgdraagt voor een doorwerking binnen de gehele organisatie.

Kernvraag van deze masterclass
Hoe krijgen en behouden wij als deelnemer/ organisatie zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare maatschappelijke context?

Contact:
U kunt uw belangstelling laten blijken door te mailen naar het secretariaat van de Kring Andragologie via andragologie@uva.nl t.a.v. mevr. Nelly Labrie MSc.
Desgewenst maken wij een afspraak ter plekke om de masterclass toe te lichten en uw belangstelling te bespreken.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.