Evenementen | Andragologie

Faciliteren van verslaving

Op donderdag 20 december organiseert het GAN een bijeenkomst met (ex)cliënten, familieleden, professionals en onderzoekers over de vraag hoe familieleden, hulpverleners en voorzieningen er ongewild aan bijdragen dat verslaafden hun leefstijl kunnen voortzetten. Iedereen kent wel verhalen over ouders die hun verslaafde kind geld geven om schulden te betalen en zo onbedoeld meewerken aan de continuering van de verslaving. Maar doen bestuurders, beleidsmakers en hulpverleners met hunprogramma’s dat ook? En zo ja, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe dragen medicalisering en marktwerking bij aan de facilitering van verslaving? En tot slot, kan het tij gekeerd worden? Zo ja, hoe?

Een avond voor geïnteresseerden, hulpverleners, familieleden, ex-cliënten, wetenschappers en eenieder die al dan niet beroepshalve met verslaving te maken heeft en mee wil denken over deze vragen.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.