Evenementen | Andragologie

Ledenvergadering

Programma

12.30 uur  Inloop
13.00 uur  Ledenvergadering 
14.30 uur  Pauze
15.00 uur  Lezing door dr. Jelle van Baardewijk
16.30 uur  Nazit
17.30 uur  Einde

Agenda

De agenda van de vergadering omvat (onder meer) de volgende punten: verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag van 2018, het gevoerde en te voeren bestuursbeleid, de samenstelling van het bestuur en de financiën.

Lezing

Dr. Jelle van Baardewijk spreekt over het onderwerp: (niet) weten wat ‘goed doen’ betekent, over de rol van ethiek in wetenschap en praktijk.

Jelle van Baardewijk (1982) studeerde Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en Wijsbegeerte in Amsterdam en Berlijn. Hij doceerde ethiek en filosofie aan studenten bedrijfskunde, economie en accountancy. Hij trad op bij het Filosofisch Kwintet, is lid van de denktank Freedomlab en is co-auteur van Het Goede Leven en de Vrije Markt (2018).

AANMELDEN