Evenementen | Andragologie

De toekomst van Global City Amsterdam

De AUVkring van Amsterdamse Economen (KAE) bestaat dit jaar 90 jaar en viert dat met een symposium op vrijdag 12 juli 2019 in Amsterdam. De titel luidt: "De toekomst van Global City Amsterdam". Sprekers zijn onder andere Prof. Geert ten Dam, voorzitter van het CvB van de UvA, en prof. Zef Hemel, hoogleraar Urban and Regional Planning aan de UvA. Ook economie/marketing/ondernemen zal belicht worden.
De Kring Andragologie werkt regelmatig samen met de KAE, resulterend in verschillende interessante lezingavonden.
Het bestuur van de KAE heeft de Kring Andragologie verzocht om het aspect "(Samen) leven in Global City Amsterdam te willen verzorgen. Wij zijn verheugd hiervoor Dr. Steven de Waal te hebben gevonden.
In het kader van de goede samenwerking zullen ook de leden van de Kring Andragologie uitgenodigd worden voor dit interessante symposium met aansluitende borrel.
Noteert u vast dat de ontvangst vanaf 15.00 uur is,en dat het symposium duurt van 15.30 tot 17.30 uur