Evenementen | Andragologie

Werkconferentie Toekomst van de Jeugdzorg

De transformatie van de jeugdzorg komt niet van de grond. Sterker nog, er zijn meer kinderen in de jeugdhulp met verblijf, meer voogdijmaatregelen, slechtere toegankelijkheid van specialistische hulp en wijkteams die niet functioneren als eerstelijns jeugdhulp maar als doorverwijsorgaan. Daarboven op komt bovendien dat veel gemeenten kampen met enorme kostenoverschrijdingen.

 Hoe kom je tot een ander jeugdbeleid en andere jeugdzorg? Dat is de centrale vraag van de tweede werkconferentie over de ‘Vernieuwing van de Jeugdzorg’. 

 Tijdens de werkconferentie gaan we samen met burgers, raadsleden, bestuurders, ambtenaren en zorgaanbieders ander beleid ontwikkelen waarbij de leefwereld aan zet komt en de kracht van relaties tussen mensen wordt benut.

In de bijlage kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.