Evenementen | Andragologie

100 jaar vrouwenkiesrecht!
Tijd voor verandering?

Kring Andragologie organiseert een expert meeting rond het thema vrouwenkiesrecht. Het doel van de bijeenkomst is om vanuit diverse invalshoeken formele en informele rechten én de invloed hiervan op de positie van vrouwen te onderzoeken en perspectieven te ontwikkelen voor een maatschappij waaraan iedereen op gelijkwaardige wijze deelneemt.

In Nederland hebben we sinds het begin van het vrouwenkiesrecht in 1919 veel bereikt, zowel door het formele vrouwenkiesrecht als door feministische bewegingen. Dat heeft doorgewerkt in regelgeving en in de erkenning van de positie van vrouwen. Maar voor veel vrouwen ligt het toch anders en gaat het eerder om de rechten om je eigen leven en omgeving vorm te geven, zowel in de openbare ruimte als in sociale contacten.

100 jaar vrouwenkiesrecht is het vertrekpunt van waaruit de emancipatiegroep wil onderzoeken hoe formele, informele democratie en emancipatie samenhangen. In de expertmeeting staan de formele rechten in politieke zin centraal, in ondernemingsraden, wijk- en gemeenteraden, schoolbesturen etc., alsmede de feitelijke zeggenschap over eigen leven en leefomgeving.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.