Evenementen | Andragologie

Verduurzamen vanuit een sociaal veranderkundig perspectief

 

Veel wetenschappers en politici, maar in toenemende mate ook vele anderen in onze samenleving maken zich zorgen over de klimaatsverandering, de CO2 uitstoot en de aantasting van de natuur. Hoe houden we de aarde leefbaar?
Er is hierover inmiddels veel wetenschappelijke en technische kennis beschikbaar. Er liggen allerlei voorstellen voor beleid op terreinen als energietransitie, circulaire economie, duurzame wijken, etc.
Velen van ons zijn op de een of andere manier bezig met verduurzamen: door politieke acties te voeren, door duurzame productieprocessen te ontwerpen, door onderzoek te doen, door onderwijsprogramma's te ontwikkelen en door goederen te hergebruiken, afval te scheiden, woningen te isoleren, minder te vliegen, te carpoolen en meer te fietsen.
Velen van ons beseffen dat verduurzamen vraagt om een verandering in de manier waarop we met de natuur omgaan en in onze wijze van produceren en consumeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen en waarden van natuur, mens en maatschappij meer met elkaar in balans zijn, zodat de wereld ook voor toekomstige generaties nog leefbaar is?

Wat kan een sociaal veranderkundig perspectief bijdragen aan deze uitdagingen?
We proberen antwoorden te formuleren tijdens het symposium 'Verduurzamen vanuit een sociaal-veranderkundig perspectief'

Ter gelegenheid van dit symposium verschijnt het boek 'Verduurzamen. Een sociaal veranderkundig perspectief op de samenhang tussen natuur, mens en maatschappij' van Gerard Donkers. Een exemplaar van dit boek is in de toegangsprijs van het symposium inbegrepen (en krijgt u overhandigd tijdens het symposium).

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.