Evenementen | Andragologie

Capra Seminar
11, 18 januari en 3 februari 2022

Met de klimaatcrisis en de covid19-pandemie leven we in onheilspellende tijden. Om te begrijpen hoe wij het tij kunnen keren moeten wij systemisch leren denken. Daarover organiseert de Kring Andragologie drie seminars, fysiek en online, met o.a. John Grin en Jasper Visser.

Voor wie?

Belangrijk gedachtegoed voor: onderzoekers, beleidsmakers, klimaatdenkers, consultants en adviseurs, intermediairs, vertrouwenspersonen, mediators, bestuurders van bedrijven, gemeenten en van organisaties, vakbondsbestuurders, managers en leidinggevenden, bewindvoerders, docenten, pedagogen, andragogen en sociaal werkers.

Op weg naar een leefbare aarde

Wij leven in onheilspellende tijden. De grondstoffen van de aarde worden steeds meer uitgeput, de atmosfeer wordt vervuild met broeikasgassen, de temperatuur van de aarde neemt toe en de biodiversiteit in flora en fauna neemt steeds verder af. Hoe kunnen wij het tij keren? Die vraag probeert Gerard Donkers in zijn boek 'Naar een leefbare aarde' in samenwerking met de Kring Andragologie van de UvA te beantwoorden.

Het is een vraag die vele burgers, politici en wetenschappers bezighoudt. Zeker ook in een tijd waarin de wereld wordt getroffen door een ongekende pandemie die begon in China. Toonaangevende wetenschappers als Fritjof Capra spreken daarbij het vermoeden uit dat het te maken heeft met de wijze waarop wij complexe ecologische evenwichten in de natuur verstoren. Om dat te begrijpen moeten wij, zoals ook Gerard Donkers in zijn boek aangeeft, systemisch leren denken. Om daarmee in te zien hoe kwetsbare evenwichten in de natuur met elkaar samenhangen, hoe mensen daarvan afhankelijk zijn en toch die ecologische evenwichten catastrofaal verstoren door onbegrip van die samenhang.

Pas met deze kennis kunnen wij proberen de vraag te beantwoorden hoe wij het tij kunnen keren. Een vraag die in toenemende mate door wetenschappers en daarna door politici wordt geherformuleerd als: hoe kunnen wij de transitie naar een duurzaam mondiaal systeem, dat wil zeggen naar een duurzame planeet bewerkstelligen?

In het voetspoor van het boek 'Naar een leefbare aarde' wil de Kring Andragologie in samenwerking met onderzoekers, koplopers in transities en burgers verkennen hoe wij in de praktijk de systeemtheorie kunnen gebruiken om transities naar meer duurzame situaties te bereiken. Een opgave waarbij het zich verdiepen in het ABC van de complexe systeemtheorie en in hoe die in de praktijk is toe te passen een vereiste is.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.