Evenementen | Andragologie

Terug naar de toekomst

Rob Hajer begon zijn carrière in Bakkeveen op de volkshogeschool Allardsoog. Op 1 april keren wij terug naar Allardsoog, niet (alleen) voor de herinnering, maar vooral ook om na te denken over de huidige waarde van permanente educatie voor een 'democratische, tolerante en pluralistische samenleving' (woorden van Rob). We nodigen u uit omdat u zich bezighoudt met: · verschillende vormen van leven lang leren, al dan niet intentioneel: informeel leren, non-formele en/of formele educatie · maatschappelijke kwesties zoals de relatie stad – platteland, verduurzamen, gelijke kansen en cultuurpolitiek · nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals (welzijns-, energie-, en woon)coöperaties en bewonerscollectieven.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.