Evenementen | Andragologie

Boekpresentatie: Grondbeginselen van veranderen

Donderdag 8 juni 13.00 tot 16.30 uur Bildung.city spaklerweg 79 Amsterdam 

De kennisgroep ‘Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde’ van de kring Andragologie heeft zich de overkoepelende vraag gesteld hoe tot een samenhangende visie op de eigenheid van het kennisgebied sociale veranderkunde te komen. Gedurende drie jaar heeft zij een veertiental wetenschappelijke publicaties en praktijkstudies nauwgezet geanalyseerd en de eindverslagen hiervan aan een wetenschappelijk thematisch onderzoek onderworpen. Hieruit is een negental grondthema’s van sociale veranderkunde afgeleid die in het boek uitgebreid worden beschreven en onderbouwd. Door de diversiteit van de publicaties, werkvelden én onderzoeksgroep zijn ze niet alleen relevant voor het sociaal domein, maar ook voor werkvelden als organisatieverandering, beleids- en bestuursadvisering, transitiekunde en meer specifiek bijvoorbeeld het transformatieproces verduurzamen.

De kennisgroep bestond uit zeven onderzoekers met een veelheid aan kennis en praktijkervaring in allerlei werkvelden. Eindredacteur is dr. Gerard Donkers, lid en oud-bestuurslid van de Kring Andragologie.

Het middagsymposium wordt georganiseerd door uitgever SWP. Dagvoorzitter is Dhian Sioe Lie, voorzitter van de Kring Andragologie.

Meer informatie vindt u op de website van Logacom. U kunt zich hier ook aanmelden.