Evenementen | Andragologie

Discussie avond over radicalisering

De alumnikringen Andragologie en Psychologie organiseren een discussieavond over radicalisering. Waar komt die onmetelijke woede van geradicaliseerde moslimjongeren vandaan? Wat is er aantrekkelijk aan het doden en gedood worden? Waarom zijn vooral jonge mannen hier vatbaar voor? En onder welke voorwaarden? Is er een beeld te schetsen van een 'voedingsbodem'?
We zullen discussiëren over het relatieve belang van diverse factoren. Welke rol spelen religieuze en morele verhoudingen waarin jongeren opgroeien? Welke rol speelt hun sociaal-economische positie in het maatschappelijke speelveld? Wat doen culturele verschillen en tegenstellingen en wat doen geopolitieke conflicten? Wat is de betekenis van specifieke religieuze tradities? Is de islam eerder een voertuig voor woede dan andere religies of is misschien elke religie of ideologie een potentieel voertuig? En woede vormt ook de bron van meer woede. Wat doen wij met onze woede over hun daden? Welke uitdrukkingsvormen hebben we daarvoor en welke daarvan zijn meer of minder geschikt?

Voor inschrijving klik op aanmelden