Evenementen | Andragologie

Leiderschap in veranderingsprocessen

 

Veranderingsprocessen zijn overal en continue
Veel organisaties en gemeenschappen verkeren op gezette tijden in een veranderingsproces, sommige zelfs permanent. De veranderwetenschap, sterk beïnvloed door de andragologie, bestudeert deze veranderingsprocessen en ontwikkelt aanpakken om deze zo effectief, efficiënt en ethisch verantwoord mogelijk te laten verlopen. Veel handelingskennis is inmiddels verzameld en heeft zijn weg gevonden naar adviseurs en andere veranderkundigen.

Om het project Leiderschap in veranderingsprocessen uit de startblokken te krijgen zijn er drie startseminars, waarin vijf leden van de Kring Andragologie hun inzichten hierover met elkaar en anderen delen. Om de vraagstellingen aan te scherpen, om oplossingsrichtingen te verkennen. Als je op dit gebied ervaring en interesse hebt die je wilt inbrengen, nodigen we je graag uit om mee te doen.

Inschrijven kan voor elk van de avonden afzonderlijk, twee of alle drie.
Stuur een mail naar: liv-aanmelden@outlook.com