Evenementen | Andragologie

Studiedag De Toekomst van het Platteland

In Nederland bestaat 74% uit platteland met ruim 5 miljoen inwoners. Die regio’s omvatten circa 30% van de totale bevolking van ons land (SCP 2017). Na een aantal moeilijke jaren met hoge werkloosheid trekt de Nederlandse economie sterk aan. Dit geldt in mindere mate voor het platteland en de ‘krimpgebieden’. De Sociaal-Economische Raad heeft aangegeven dat met name de transitie naar duurzame energie landelijk veel banen kan opleveren. Er zijn tevens grote veranderingen in de zorg en de bouw op komst. Hierbij zullen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en een groeiend aantal ouderen zich moeten gaan instellen op snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder in de productie- en zorgtechnologie. Op deze studiedag komt aan de orde hoe mbo- en hbo-instellingen zich voorbereiden. Tevens ligt hier een vraag aan instellingen voor volwasseneneducatie, Bildung en opbouwwerk, hoe zij bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen voor een vitaal en actief platteland.

Dit vraagt van het platteland:

- Innovatieve scholing en projecten in het middelbaar en hoger beroeps- en het wetenschappelijk
   onderwijs.
- Een passend aanbod van modules en trajecten van leven lang leren.
- Bevordering van actieve zelf-organiserende groepen (gasvrije aansluitingen, wind- en/of
   zonne-energie, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, …).

Voor inschrijven klik op aanmelden.