Home | Andragologie

Kring  Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Bekijk hier ook de nieuwe Kring-flyer van de Kring Andragologie.

ACTUEEL

 

Online Kennislunch LEVEN LANG & SOCIAAL LEREN

Woensdag 12.30-13.30 uur # 16 nov’22 # vrij toegang

Met leven lang & sociaal leren wordt het leren door volwassenen bedoeld dat in de praktijk gebeurt, in de woon- en leefomgeving, bij kwesties waarvoor mensen zich soms ook actief willen inzetten. Bijvoorbeeld bij milieuvraagstukken, gelijke kansen, een prettige woonomgeving, of burgerinitiatieven op het gebied van welzijn en zorg, of anderszins.

Wildemeersch (1997/1998), Jansen (1999) en anderen noemen dat “sociaal leren”. Dat zijn nieuwe vormen van wat we vroeger kenden als het vormings- en ontwikkelingswerk (VOW). Het VOW is inmiddels wegbezuinigd en de op de samenleving gerichte praktijk van leren is verdwenen uit het landelijk beleid. De flyer kunt u hier downloaden.

Na een presentatie van ca. 20 minuten is er tijd voor discussie en uitwisseling van ervaringen. Het doel is om met elkaar zicht te krijgen op de huidige stand van zaken, elkaar te stimuleren en om bij te dragen aan verdere ontwikkeling van het aspect leren als essentieel onderdeel van (begeleide) veranderingsprocessen. Margreeth Broens en Dinie Goezinne zijn trekkers van de Kennisgroep Leven Lang Leren van de Kring. Hun kennis en visie is gebaseerd op brede praktijkervaring en actieve deelname in internationale vak-netwerken.

U kunt zich t/m vrijdag 11 november aanmelden voor deze online-Kennislunch via andragologie@uva.nl.                       

Voor deelname krijgt u dan de betreffende zoomlink toegezonden van ons secretariaat.

 

Vacature Website-Nieuwsbrief redacteur

Voor de website en nieuwsbrief zoekt de Kring een betrokken redactielid met gevoel voor inhoud en taal. U gaat – als betaalde kracht - deel uit maken van een redactieteam van bestuursleden. Het eerste half jaar levert u een inspirerende bijdrage aan het upgraden van de website en het interactief maken van de communicatie met belangstellenden. Affiniteit en/of basisvaardigheden met digitale programma’s ter zake zijn gewenst. Voor reacties en/of informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Kring op het email-adres andragologie@uva.nl.

Kennisplatform Andragologie - Nieuwe beleidsvisie Kring

De Kring heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot kennisplatform. Dit om de andragologische benadering door te geven, uit te dragen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de praktijk, methodologie en theorievorming van de sociale veranderkunde. Haar visie kunt u lezen en downloaden via de link Beleidsvisie Kring Andragologie 2022-2027.

o-o-o-o
 

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.