Home | Andragologie

Kring  Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Bekijk hier ook de nieuwe Kring-flyer van de Kring Andragologie.

ACTUEEL

 

Voor de Kring-activiteiten aan het begin van het nieuwe jaar 2023 kunt u zich nu al inschrijven:

 

Online-Kennislunch Leven lang & sociaal leren (deel 2)
- Margreeth Broens & Dinie Goezinne

Woensdag 8 februari 2023 # 12:30-13:30 uur # vervolg 16 nov’22 # toegang is gratis

Door de uitgebreide presentatie op 16 november was er géén tijd voor praktijkvoorbeelden (en bespreking daarvan). Indien u een mail stuurt naar het secretariaat van de Kring, krijgt u tijdig een zoomlink toegestuurd.
De Kennislunch gaat over leren door volwassenen dat in de praktijk gebeurt, in de woon- en leefomgeving; bij kwesties waarvoor mensen zich soms ook actief willen inzetten. Bijvoorbeeld voor duurzaamheidsvraagstukken, een prettige woonomgeving of burgerinitiatieven op het gebied van welzijn, zorg of anderszins.

Aanmelden doet u door een mailtje te sturen naar andragologie@uva.nl. Graag vóór maandagmiddag 6 februari. U ontvangt dan de dinsdag een zoomlink.

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Kring Andragologie – donderdag 9 februari 2023 17:00-19:00 uur – Eggertzaal aan De Dam (boven ’t Nieuwe Kafé bij de Nieuwe Kerk)

Traditiegetrouw organiseert de Kring – na twee jaar corona – haar nieuwjaarsbijeenkomst weer als vanouds aan het begin van het jaar, in plaats van vlak voor de zomervakantie.
U bent als docent, collegedeelnemer, kennispartner, belangstellende of lid van de Kring van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst om met een hapje en drankje samen de start van het nieuwe jaar met elkaar te vieren. De locatie is Eggertzaal aan De Dam ( https://nieuwe-kafe.nl/ )

Strateeg, auteur en andragoloog Steven de Waal (https://publicspace.nl/) zal als intermezzo een visie-speech  houden. Dit op basis van zijn brede bestuurlijke praktijkervaring over wat hij ziet als de kernprincipes van de andragologische benadering. Als een soort contrapunt in de verscheidenheid aan opvattingen hierover onder andragologen (sic).

We stellen het op prijs indien u zich van tevoren aanmeld door een mailtje te sturen naar ons secretariaat andragologie@uva.nl. Ook last minute bent u echter van harte welkom. De toeging is vrij.

 

De kunst van het begrijpen - omgaan met polarisatie en massawanen; 5 filosofische colleges + oefeningen
- Hans Achterhuis, Nico Koning mmv Paul Oomen

Maandag 6, 20 mrt, 3, 24 apr, 22 mei 2023 # 18:00-21:00 uur # reguliere prijs € 225,- & AUV-Kring-lid € 200,-.

Waarom moeten we ons verdiepen in ideeën die ons dwaas voorkomen? Er zijn 2 goede redenen voor pogingen om die denkwerelden toch te begrijpen: 1. Soms blijken die ideeën bij nader inzien zo gek nog niet, ook niet als ze onjuist zijn, en 2. Soms zijn die ideeën niet alleen maar gek, maar ook gevaarlijk. Die moeten we niet negeren, dat kan ons opbreken. De flyer kunt u hier downloaden.

 

Lezingenreeks Lokaal educatief beleid – sociaal domein

Dinsdag 4, 11, 18 en 25 april 2023 # 19:00-21:00 uur # reguliere prijs € 340,- & AUV-Kring-lid € 300,-.

Een korte lezingenreeks Lokaal educatief beleid, als introductie bij uitstek interessant voor lokale beleidsmedewerkers die actief betrokken zijn bij beleidsontwikkeling en -uitvoering rond volwasseneneducatie, inburgering, jeugdzorg, participatie of in het algemeen in het sociale domein. De onderwerpen zijn:

-               Waarom een leven lang leren

-               Wat is een leven lang ontwikkelen

-               Integraal denken en verbinden

-               Learning Cities              

 De flyer kunt u hier downloaden.

 

Vooraankondiging Ledenvergadering Kring Andragologie mét middagprogramma – zaterdag 25 maart 2023

Zaterdag 25 maart 2022 13:30-14:40 uur houdt de Kring Andragologie – na een onderbreking van drie jaar - haar jaarlijkse ledenvergadering als vanouds in de Eggertzaal van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aansluitend is het middagprogramma met een lezing van 15:00 tot 16:00 uur en wordt afgesloten met een borrel.
Deze middag is bedoeld voor leden en alle betrokkenen bij de Kring, die haar ontwikkeling van alumnivereniging tot Kennisplatform Andragologie een warm hart toe dragen. In het bijzonder zijn ook de betrokkenen in de verschillende (open) kennis- en studiegroepen ook van harte welkom.

 

Aanmelden & inschrijven

Voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en de ledenvergadering kunt u zich al aanmelden door een email te sturen naar ons Kring-secretariaat andragologie@uva.nl.
Voor de overige activiteiten kunt u zich inschrijven door een email te sturen naar ons Kring-secretariaat andragologie@uva.nl. Wilt u dan het inschrijfformulier dat u ontvangt voor de betreffende kennisactiviteit volledig invullen en weer retour zenden naar het Kring-secretariaat.

o-o-o-o

 

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.