Home | Andragologie

Kring  Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Bekijk hier ook de nieuwe Kring-flyer van de Kring Andragologie.

ACTUEEL


Verduurzaming KRING-gespreksavond
6 oktober 18.00-22.00 uur

Waar lopen we tegenaan? Van welke fouten kunnen we leren? Dit zijn de centrale vragen over de maatschappelijke impasse rond verduurzaming. De urgentie van de verandervraag is inmiddels alom manifest geworden bij individuele burgers, bedrijven & instellingen en bestuurlijk & politiek Nederland. Uitgenodigd voor een reflectief en vrij gesprek zijn gedreven denkers in de academische wereld en in de praktijk van verduurzaming en transities. De avond wordt gehouden in Ru Paré Community in Osdorp Amsterdam op donderdagavond 6 oktober a.s. De uitnodiging (met bijlage) kunt u hier downloaden, waarin ook de kosten en aanmelding staan vermeld.

Lunchbijeenkomsten ONLINE najaar

Woensdags op een vast lunch-tijdstip van 12.30-13.30/14.00 uur organiseert de Kring lunchbijeenkomsten voor leden en belangstellenden. Na een inleiding van maximaal 20 minuten vindt er een gesprek plaats met/tussen de deelnemers over het betreffende onderwerp o.l.v. twee moderatoren van de Kring. Naar behoefte kan nog een half uur worden doorgepraat in een breakoutroom.  Het programma voor dit najaar is:

  • • Woensdag 26 oktober beginnen we met het thema platteland & stad
  • • Woensdag 16 november is het thema sociaal leren
  • • Woensdag 6 december staat nog open

 
De data en tijden staan vast. De specifieke onderwerpen en de inleiders worden uiterlijk drie weken van tevoren gepubliceerd op de website van de Kring. Deelname is kosteloos. Na aanmelding kan u een zoom-link worden toegestuurd. Indien u graag een onderwerp wil agenderen, laat het ons weten. Wij zorgen dan voor een passende inleider. Wilt u wensen en ideeën a.u.b. vóór 1 november mailen naar het Secretariaat van de Kring andragologie@uva.nl.


Vacature Website-Nieuwsbrief redacteur

Voor de website en nieuwsbrief zoekt de Kring een betrokken redactielid met gevoel voor inhoud en taal. U gaat – als betaalde kracht - deel uit maken van een redactieteam van bestuursleden. Het eerste half jaar levert u een inspirerende bijdrage aan het upgraden van de website en het interactief maken van de communicatie met belangstellenden. Affiniteit en/of basisvaardigheden met digitale programma’s ter zake zijn gewenst. Voor reacties en/of informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Kring op het email-adres andragologie@uva.nl.

Kennisplatform Andragologie - Nieuwe beleidsvisie Kring

De Kring heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot kennisplatform. Dit om de andragologische benadering door te geven, uit te dragen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de praktijk, methodologie en theorievorming van de sociale veranderkunde. Haar visie kunt u lezen en downloaden via de link Beleidsvisie Kring Andragologie 2022-2027.

o-o-o-o
 

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.