Home | Andragologie

ACTUEEL

Online Kennislunch 

Woensdag 6 maart 12:30-13:30 - Deelname gratis

Naar een ecologische visie op 'Think Global, Act Local'

Zoektocht naar een samenleving in evenwicht met de natuur

Inleider: Franke van der Laan, ecoloog en initiatiefnemer van meerbomennu.

Na 25 jaar top-down ervaring en daarna 18 jaar bottom-up ervaring vertelt hij hoe hij - vanuit zijn ecologische visie op natuur en mens - met Stichting Meergroen in de praktijk steeds meer mensen weet te mobiliseren om concreet in de praktijk iets te doen aan de klimaatcrisis door met meer bomen erbij alle overmaat CO2 vast te leggen. 

Zijn aanpak is gebaseerd op de samenhang van natuur en mens en de exponentiële ontwikkelingen die in ecosystemen mogelijk zijn. Maar ook op het besef van het tegendeel, als de mens ‘in oorlog is met zijn leefomgeving’ ecologische systemen op hol kunnen slaan. Vanuit zijn ecologische visie staat hij een tweevoudige veranderstrategie voor bij klimaatverandering: een ‘korte lange termijn’ oplossing en een meer definitieve oplossing. Dit beschrijft hij in zijn boek Code Rood (2018). Zie de website van stichting Meergroen.  

Deelname aan de online kennislunch is gratis. U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat: andragologie@uva.nl U ontvangt dan tenminste een dag van tevoren de zoomlink

 

Collegereeks Autonomie-illusie en de waarde van afhankelijkheid

Vijf filosofische colleges van Nico Koning en erik Heijdelberg mmv Paul Oomen

Maandag 26 februari, 11 en 25 maart, 8 april, 6 mei 2024. Tijd: 18.00 - 21.00 uur.

Locatie: UvA, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Hoe kunnen veranderkundigen bijdragen aan vrijheidsvergroting?

Inzicht zijn nodig in de factoren die onze mogelijkheden inperken en de factoren die ons juist meer mogelijkheden geven. Eerst moet een wijd verbreid misverstand uit de wereld worden geholpen, namelijk dat onze vrijheid wordt bepaald door de mate van onze autonomie. Wij zijn vrij als we allerlei mogelijkheden hebben om te doen wat we willen doen. Dat is iets heel anders dan autonomie, onafhankelijkheid, zelfbepaling of zelfregie.

Meer informatie vindt u in de flyer die u hier kunt downloaden. Voor inschrijving stuurt u een mail naar ons secretariaat andragologie@uva.nl.

 

Collegereeks Grondbeginselen van veranderen: een introductie

Vijf colleges van Gerard Donkers n.a.v. gelijknamig boek

Data: donderdag 29 februari, 21 maart, 11 april, 30 mei, 13 juni 2024. Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Locatie: UvA, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Het boek ‘Grondbeginselen van veranderen’ (Gerard Donkers, SWP, 2023) legt een fundament in de ontwikkeling van de theorieontwikkeling van de sociale veranderkunde. Een discipline die voortbouwt op het andragologisch gedachtengoed dat na de oorlog is opgebouwd. Het bevat een samenhangend onderzoeksverslag van een veertiental wetenschappelijke publicaties en praktijkstudies. De auteur neemt u mee in de negental grondthema’s van de sociale veranderkunde die de groep van zeven onderzoekers heeft geïdentificeerd. Om de flyer te bekijken, klik hier.

Meer informatie vindt u hier. Voor inschrijving stuurt u een mail naar ons secretariaat andragologie@uva.nl.

 

Cursus Maatschappelijke Complexiteit: politiek beleid voor veranderperspectief

Tien Masterclasses door prof. dr. Dorien DeTombe en dr. Cor van Dijkum

Data: woensdag 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1 en 15, 29 mei en 12 juni 2024. Tijd: 18.00 - 21.00 uur.

Locatie: UvA, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Klimaatverandering, maatschappelijke transities in de landbouw, de gezondheidzorg, de overheid en de energiesector, covid-19, terrorisme, vluchtelingen, jeugdzorg. U leest hier dagelijks over in de kranten. Deze soms samenhangende complexe maatschappelijke problemen gaan ons allen ter harte. Maar hoe maak je politiek beleid over deze domein- en grensoverschrijdende problemen? Hoe verander je hier iets aan?

Meer informatie vindt u hier. U kunt zich hier inschrijven.

 

Ledenvergadering Kring Andragologie

zaterdag 23 maart 13.30-14.40 – Locatie: nader te bepalen

Aansluitend om 15.00 uur de openbare lezing van Dr. Nicky Pouw over Welzijn in de Wijk

 

Lezing Dr Nicky Pouw over Welzijn in de wijk

Zaterdag 23 maart 15:00 - Locatie nader te bepalen

UvA Associate Professor Economics of Wellbeing Governance and Inclusive Development

U bent van harte welkom.

We vinden het fijn wanneer u zich aanmeldt via ons secretariaat: andragologie@uva.nl

Na de lezing zal er een borrel zijn.

 

Over de Kring Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.