Home | Andragologie

Alumnivereniging  Andragologie UvAVACATURE

medewerker secretariaat en communicatie (pt)

bij de UvA Kring Andragologie

 

Klik hier voor meer informatie over deze vacature.

 

 

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging binnen de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Via deze website is aanmelding mogelijk voor deze activiteiten.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkund

De alumnikring andragologie  ziet verduurzamen als een belangrijk veranderkundig vraagstuk. Zij is daarover een project gestart.

Allereerst met de organisatie van een symposium (28 november 2019)  en de publicatie van een boek. Vervolgstappen, zo mogelijk in samenwerking met anderen, zijn nog volop in discussie binnen de Kring. Dat vervolg zal vooral gebaseerd zijn op de uitkomsten van het symposium.