Home | Andragologie

ACTUEEL 

Collegereeks Van Crisis tot Transformatie in de Zorg

Hoe Disruptief Maatschappelijk Leiderschap de Zorg verandert Zeven mogelijke routes voor koplopers

Steven de Waal, Margreeth Broens, Cor van Dijkum (moderatoren)

Met Paul Habets, Linda Terpstra, Anke van Dijke, Ingrid Rebel, Frido Kraanen, Jos de Blok, Marcel Canoy, en Albert Jan Kruiter

Data: vijf dinsdagavonden 17 sept., 15 okt., 26 nov., 17 dec. en 14 januari 2025

Tijd:18.30-21.00 uur

Locatie: Universiteit van Amsterdam

Download de flyer hier.

 

Collegereeks Psychiatrische en Psychosociale Crises vanuit Systeemperspectief: Van verhaal naar een model

De veerkracht van mensen met EPA (ernstige psychiatrische aandoening) verbeteren vanuit drie perspectieven: de persoon in crisis, de reactie van professionals op crisis en rol van de omgeving bij een crisis.

Max Huber, Maaike van der Vugt, Cor van Dijkum (begeleiders)

Met Dorine van Lennep, Mariken de Koning, Christien Muusse, Matty de Wit, Philippe Delespaul, Hans Kroon, en mensen die hun eigen ervaringsverhaal vertellen.

Data: vijf donderdagavonden 3 en 17 oktober, 7, 14 en 28 november 2024

Tijd:18.00-21.00 uur Locatie: Universiteit van Amsterdam

Download de flyer hier.

 

De volgende drie publicaties zijn recent verschenen bij de Kring Andragologie UvA:

 

Sociaal leren en actief burgerschap: Beleid, theorie en praktijk 

Margreeth Broens  

ISBN 978-90-834140-0-3 

Juist deze tijd vraagt om inzet van burgers bij het oplossen van de grote vragen waar we in onze samenleving momenteel mee te maken hebben. De gezamenlijke inzet van overheid én burgers is hiervoor nodig, maar dit verloopt op dit moment beslist niet vlekkeloos. Het vergt een overheid die op een stimulerende en ondersteunende manier om kan gaan met burgerinitiatieven. Tegelijk moeten burgers beter begrip krijgen van hoe de overheid werkt. Daarvoor is een leerproces nodig, zowel aan de kant van burgers als aan de kant van politici, ambtenaren en adviseurs, dat we in dit boek ‘sociaal leren’ noemen.  

Deze publicatie biedt handvatten, inzichten en argumenten voor deze vorm van sociaal leren: voor professionals en voor burgers die de huidige praktijk van burgerinitiatieven verder willen verbeteren.    

U kunt dit boek bestellen bij de boekhandel of door op deze link te klikken. 

 

Transformeren in het sociaal domein: De ambities, de praktijk en wat we daarvan leren 

Suzanne Bunnik 

ISBN 978-90-834140-1-0 

De transitie van het sociaal domein werd begin 2015 met de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet ingezet als startpunt voor een grote maatschappelijke verandering, die we de transformatie noemen. In één klap kwamen alle taken, bevoegdheden en middelen op het gebied van de jeugdzorg, Wmo en participatie terecht bij de gemeente.  Met de bijbehorende budgetten in handen konden zij zorg en participatie beter gaan inrichten: goedkoper, samenhangender, meer afgestemd op lokale behoeften, en met meer verantwoordelijkheid bij inwoners. 

Maar wat kwam daarvan terecht? Werd het allemaal wel beter? En wat merkten inwoners daarvan?  

Op deze vragen geeft deze onderzoekspublicatie antwoord. Praktijkervaringen van ruim honderd mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties in het sociaal domein vormden hiervoor de basis.  

U kunt dit boek bestellen door op deze link te klikken.  

 

Sociaal Leren: Vroeger en Nu

Red. Froukje Hajer, Dinie Goezinne en Margreeth Broens 

Op 1 april 2022 vond het seminar in Bakkeveen (Allardsoog) plaats als eerbetoon aan Rob Hajer. 
Hajer was een van de voortrekkers op het gebied van de volkshogeschoolbeweging en permanente educatie, een leven lang leren, in Nederland. Tijdens het seminar ging het over de vraag hoe levend idealen uit die tijd tegenwoordig nog zijn en hoe in het huidige tijdsgewricht sociaal leren, zoals we het nu noemen, bij kan dragen aan en oplossen van maatschappelijke kwesties die ook nu actueel zijn: stad en platteland, gelijke kansen, duurzaamheid, en cultuurpolitiek en cultuureducatie.  

Niet alleen hebben we een verslag van de dag gemaakt. We hebben ook ter inspiratie voorbeelden verzameld en ontwikkelingen op het vlak van sociaal leren meegenomen die zich na het seminar voordeden. Dit alles heeft zijn beslag gekregen in de online inspiratiebundel ‘Sociaal leren vroeger en nu’. U kunt deze bundel aanvragen bij het secretariaat van de Kring via het mailadres andragologie@uva.nl.  Daar zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Over de Kring Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.