Home | Andragologie

Alumnivereniging  Andragologie UvA

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging binnen de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Via deze website is aanmelding mogelijk voor deze activiteiten.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.

Discipline zonder discipline

Op 12 september 2018 is, in de aula van de UvA, Maaike de Boois gepromoveerd op het proefschrift ‘Discipline zonder discipline - De opkomst en opheffing van de wetenschap der andragologie'

Waarom slagen wetenschappelijke disciplines (niet)?

Bestelformulier proefschrift