Home | Andragologie

Kring  Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Bekijk hier ook de nieuwe Kring-flyer van de Kring Andragologie.

ACTUEEL

 

Nieuwe beleidsvisie Kring

De nieuwe Beleidsvisie Kring Andragologie 2022-2027 is op de ledenvergadering door de leden  goedgekeurd. De Kring gaat zich positioneren als Kennisplatform om de andragologische benadering door te geven, uit te dragen en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de praktijk, methodologie en theorievorming van de sociale veranderkunde. 

Vacature redactielid Kring

Voor de nieuwsbrief en website zoekt de Kring een betrokken redactielid met gevoel voor inhoud en taal. U gaat deel uit maken van een redactieteam van drie mensen. Het jaarverslag 2021 geeft een goed overzicht van onze activiteiten. Voor nadere informatie kunt een email sturen naar de voorzitter op het mailadres andragaologie@uva.nl 

Vacature communicatiemedewerker Kring

Voor communicatie in tekst, beeld, video, en social media zoekt de Kring een betrokken kracht met affiniteit en basisvaardigheden. Deze vacature is – indien gewenst - te combineren met de vacature van redactielid. Voor nadere informatie kunt een email sturen naar de voorzitter op het mailadres andragaologie@uva.nl

Vacature Kring-moderator

Zowel op locatie als online gaat de Kring inhoudelijk verdiepende gesprekken organiseren teneinde sociaal veranderkundige kennis te delen en verder te ontwikkelen. Om deze gesprekken te leiden zoekt de Kring een of meer Kring-moderatoren die inhoudelijk betrokken zijn alsmede ervaring hebben met het leiden van dialooggesprekken voor kleine en (middel)grote groepen. Voor nadere informatie kunt een email sturen naar de voorzitter op het mailadres andragaologie@uva.nl

o-o-o-o
 

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.