Home | Andragologie

Actueel

Alumni Talks: Milieuactivisme in Nederland

(Met borrel na; vrije toegang)

Dinsdag 6 juni 20:00 tot 21:30 uur SPUI25

Is er sprake van Milieuactivisme 3.0? Over de geschiedenis van klimaatactivisme spreekt Peter van Dam, universitair docent Geschiedenis aan de Uva. Over de staat van het mediaklimaat door Maarten Reesink, docent Mediastudies aan de UvA. Daarna is er een paneldiscussie (met deelname van publiek) onder leiding van de moderator, met Peter van Dam, Maarten Reesink en milieuactivisten Anja Reimann (gemeentelijk projectmanager) en Jelle de Graaf (UvA-alumnus Politicologie, intersectioneel activist, campaigner en strategisch adviseur). 

Deze Alumni Talks wordt georganiseerd door de AUV-alumnikringen Andragologie, Geschiedenis en Mediastudies. 

Meer informatie en aanmelden: Alumni Tallks over Milieuactivisme in Nederland ~ Universiteit van Amsterdam (uva.nl).

 

Middagsymposium Grondbeginselen van veranderen - boekpresentatie

Donderdag 8 juni 13.00 tot 16.30 uur Bildung.city spaklerweg 79 Amsterdam 

De kennisgroep ‘Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde’ van de kring Andragologie heeft zich de overkoepelende vraag gesteld hoe tot een samenhangende visie op de eigenheid van het kennisgebied sociale veranderkunde te komen. Gedurende drie jaar heeft zij een veertiental wetenschappelijke publicaties en praktijkstudies nauwgezet geanalyseerd en de eindverslagen hiervan aan een wetenschappelijk thematisch onderzoek onderworpen. Hieruit is een negental grondthema’s van sociale veranderkunde afgeleid die in het boek uitgebreid worden beschreven en onderbouwd. Door de diversiteit van de publicaties, werkvelden én onderzoeksgroep zijn ze niet alleen relevant voor het sociaal domein, maar ook voor werkvelden als organisatieverandering, beleids- en bestuursadvisering, transitiekunde en meer specifiek bijvoorbeeld het transformatieproces verduurzamen.

De kennisgroep bestond uit zeven onderzoekers met een veelheid aan kennis en praktijkervaring in allerlei werkvelden. Eindredacteur is dr. Gerard Donkers, lid en oud-bestuurslid van de Kring Andragologie.

Het middagsymposium wordt georganiseerd door uitgever SWP. Dagvoorzitter is Dhian Sioe Lie, voorzitter van de Kring Andragologie.

Meer informatie vindt u op de website van Logacom. U kunt zich hier ook aanmelden.

 

Dialoogavond Vughtse samenwerking in de energietransitie

Maandag 26 juni 20:00 tot 22:00 uur Vught Novalis

De energiecrisis opent onverwacht nieuwe deuren. Vanuit alle hoeken in de samenleving duiken initiatieven op van burgers, ondernemers en collectieven die samen huizen, winkels en zelfs hele buurten helpen te verduurzamen. Van de overheid vraagt dit een andere manier van faciliteren en burgers betrekken. Welke rol spelen sociale innovaties hierin? In Vught gaan partijen met elkaar op deze dialoogavond in gesprek op zoek naar mogelijkheden en initiatieven om samen lokaal te versnellen. Aan tafel is een van de gesprekspartners Steven de Waal die op 25 maart jl. bij de Kring zijn openbare lezing gaf over “De nieuwe macht van burgers en de noodzaak van maatschappelijk leiderschap”.

Deze dialoogavond wordt georganiseerd door het Toekomstkabinet die deze avond organiseert m.m.v. het programma Tegenlicht van de VPRO. Meer informatie en aanmelden kunt u hier.

 

Over de Kring  Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.

 

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 van de Kring is verschenen en kunt u hier downloaden.