Home | Andragologie

Alumnivereniging  Andragologie UvA

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging binnen de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Via deze website is aanmelding mogelijk voor deze activiteiten.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.

 

Discipline zonder discipline
De opkomst en opheffing van de wetenschap der andragologie

Op 12 september 2018 is, in de aula van de UvA, Maaike de Boois gepromoveerd op het proefschrift ‘Discipline zonder discipline - De opkomst en opheffing van de wetenschap der andragologie'. De beschreven geschiedenis van de andragologie biedt een boeiende inkijk in de jaren '50- '83. Het veranderende denken over de relatie tussen overheid en burger, de democratiserende universiteit, het geloof in de maakbaarheid van het sociale domein en in de wetenschappelijke kennis daarover en vervolgens de scepsis hierover.
Persbericht en samenvatting 
Bestelformulier proefschrift