Home | Andragologie

Alumnivereniging  Andragologie UvA


ATTENTIE

I.v.m. maatregelen in het kader van Coronabestrijding zijn de
- ledenvergadering van 21 maart
- colleges Capita Selecta Sociaal Domein van 24 maart en 2 april

tot nader order opgeschort.
 

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging binnen de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Via deze website is aanmelding mogelijk voor deze activiteiten.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde

Verduurzamen. Hoe houden wij de aarde leefbaar?

Bekijk in welke richting onze antwoorden gaan op het symposium:

Verduurzamen vanuit een sociaal-veranderkundig perspectief

28 november 2019.