Collegereeksen | Andragologie

Naar een lokale agenda leven lang ontwikkelen

 

Collegereeks opgeschort tot najaar 2020.


Gemeenten voeren steeds vaker landelijke wetten uit: de wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, de WEB (wet educatie en beroepsonderwijs), de Bibliotheekwet en vanaf 2020 ook weer de WI (wet inburgering). Zij richten zich primair op zaken die van belang zijn voor hun eigen burgers. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Het maken van keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Lokale beleidsmedewerkers spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol. In de praktijk zijn er veel raakvlakken en mogelijkheden om verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden, maar dit blijkt in de praktijk vaak nog lastig. Deze leergang wil beleidsmedewerkers daarom niet alleen toerusten op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden, maar hen vooral ondersteunen bij het komen tot een meer integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken om daarmee tevens meer sociaal rendement te bewerkstelligen.

Wat biedt de leergang
Wij bieden inzichten en mogelijkheden in hoe u meer integraal beleid kunt ontwikkelen dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en ook aan het integraal vormgeven van gemeentelijke verantwoordelijkheden (door het combineren van de mogelijkheden die de verschillende wetten bieden).

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.